Radość
29 marca 2017
JA
27 kwietnia 2017

Imponderabilia

Rzeczy nieuchwytne, niematerialne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć (np. uczucia), mogące jednak wywierać wpływ na pewne sprawy
tyle SJP
Mądrzy ludzi uczą, że to też rzeczy pochodzące od Boga, rzeczy spoczywające w duszy, świadomości – filary trwania. Imponderabilia, mogą pochodzić od naszych wartości, przekonań…
Principia, elementy..
A jakie są Twoję?
Zastawiałe/aś się?
Miłość, Przyjaźń, Ojczyzna, Radość, Sumienie, Spełnienie, Duma, Ambicja, Ambiwalencja, Dywersja, Bóg, Nadzieja, Honor, Życie, Zdrowie, Rodzina, Sen, Sex…etc. etc. etc.
Jaki Rachunek Sumienia?
śnij..mniam:)